R. PLEČKAIČIO FILOSOFIJOS ISTORIJOS TYRIMŲ METODOLOGIJA
R. Plečkaičio filosofinis palikimas
Gintaras Kabelka
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2010.0.1882
PDF

Kaip cituoti

Kabelka G. (2010) „R. PLEČKAIČIO FILOSOFIJOS ISTORIJOS TYRIMŲ METODOLOGIJA“, Problemos, 00, p. 18-27. doi: 10.15388/Problemos.2010.0.1882.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjami Romano Plečkaičio filosofijos istorijos tyrimų metodologijos svarbiausi elementai: filosofijos istorijos kaip problemų sprendimų kaitos samprata – filosofiją sudaro nuolat kintantys problemų sprendimai; problema yra ir tyrimo prieiga, tyrimo medžiagą konceptualiai struktūruojantis veiksnys; probleminės situacijos (istoriniu momentu susiklosčiusi teorinių elementų konsteliacija, lemianti naujos teorijos sukūrimą) istorinė rekonstrukcija; objektyvaus istorinio supratimo prieiga, kuri filosofiją traktuoja kaip objektyviai ir visuotinai galiojančių žinojimo elementų visumą. Plečkaitis kuria filosofijos pažangios raidos vaizdinį, kurį papildo paradigmų kaitos elementais: radikalus problemų sprendimų pokytis vaizduojamas kaip visiškai naujos probleminės situacijos susiformavimas. Ši traktuojama kaip paradigminė, lemianti visus kitus problemų sprendimo būdus.
Pagrindiniai žodžiai: Plečkaitis, problemų istorijos metodologija, probleminė situacija, objektyvus istorinis supratimas.

R. Plečkaitis’ Methodology of Historical-Philosophical Research
Gintaras Kabelka

Summary
The article analyzes the methodology of Romanas Plečkaitis’ research, in which the most important ele-ments are: the conception of the history of philosophy as a process of transformation of philosophical problems, which initiates the historical study and provides the material and structures of the interpreta-tion of results; the historical reconstruction of the problematic situation as a constellation of theoretical elements motivating the creation of a new theory; the objective historical understanding, which treats philosophy as the totality of objectively and universally functioning cognitional elements and excludes from the interpretation of the history of philosophy all subjective and metaphysical factors. The picture of progress of philosophy presented in the works of Plečkaitis involves the elements of paradigm shifts. He presents the radical modification of the solution of problems as the formation of a new problematic situation, which is regarded as paradigmatic for the solution of other remaining problems.
Keywords: Plečkaitis, methodology of history of problems, problematic situation, objective historical understanding

 

ine-height: 18px;"> 

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.