KOKS YRA SINTAKSĖS SĄVOKOS TURINYS?
Pažinimo filosofija
Laisvūnas Šopauskas
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2010.0.1899
PDF

Kaip cituoti

Šopauskas L. (2010). KOKS YRA SINTAKSĖS SĄVOKOS TURINYS?. Problemos, 77, 80-91. https://doi.org/10.15388/Problemos.2010.0.1899

Santrauka

Straipsnyje analizuojama, kaip aiškintina sintaksės sąvoka. Nesant galimybės pateikti universaliai pritaikomo sintaksės sąvokos išaiškinimo reikia tenkintis paieška tokio, kuris pritaikomas tik kai kurių kalbų ar jų fragmentų atžvilgiu; šį išaiškinimą vėliau būtų galima papildyti ar patikslinti atsižvelgus į kitas kalbas ar kalbų fragmentus. Toks pradinis sintaksės sąvokos išaiškinimas gali būti gautas analizuojant sudėtines išraiškas, sudarytas iš prisotintų ir neprisotintų išraiškų. Pagrindinis straipsnio rezultatas yra išvada, kad tokių sudėtinių išraiškų sintaksė gali būti išskaidyta į tris aspektus: struktūrą, sintaksines kategorijas ir tiesioginių dalių vaidmenis.
Pagrindiniai žodžiai: loginė semantika, kalbos filosofija, sintaksė, sintaksinė kategorija, funktorius, bazinė išraiška, kompozicionalumas.

Initial Explication of the Concept of Syntax
Laisvūnas Šopauska

Summary
The author analyzes how the concept of syntax should be explicated. It being impossible to formulate an explication applicable to all languages, we should be content by achieving an explication applicable only to some languages or their fragments; this explication can later be enriched or made more precise using data provided by analysis of other languages or their fragments. Such an initial explication of the concept of syntax can be achieved by analyzing complex expressions consisting of saturated and unsaturated expressions. The author comes to the conclusion that the syntax of such complex expressions consists of three aspects: structure, syntactical categories and the role of the immediate parts.
Keywords: logical semantics, philosophy of language, syntax, syntactical category, functor, basic expression, compositionality.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.