Kategorinių Sakinių Semantika Port Royalio Logikoje
-
Laisvūnas Šopauskas
Publikuota 2004-10-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2004.65.6654
PDF

Reikšminiai žodžiai

tradicinė logika
tapatybinė sakinio teorija
inherentinė sakinio teorija
ekstensija
intensija
terminų suskirstymas

Santrauka

Straipsnyje analizuojamos tradicinės logikos pradininkų – Antoine’o Arnauld ir Pierre’o Nicole’io – pažiūros į kategorinio sakinio semantiką trimis aspektais: kaip jie suprato sintaksę, elementariųjų dalių prasmes ir sakinio prasmės priklausomybę nuo konteksto. Pagrindinis tyrimo rezultatas yra išvada, kad šių autorių pažiūrose aptinkami viduramžių logikai būdingų kategorinio sakinio teorijų – inherentinės ir tapatybinės – variantai. Šios sakinio teorijos skirtingai interpretuoja kategorinio sakinio dalis – jungtį ir predikatą, ir skirtingai supranta kategorinio sakinio prasmės priklausomybę nuo konteksto. Tai verčia manyti, kad Arnauld ir Nicole’io pateiktas dviejų kategorinio sakinio semantinių teorijų sujungimas yra eklektiškas. Taip pat įvertinamos logikos istorikų Jeano Claude’o Pariente’o ir Jill Vance Buroker pateiktos Arnauld ir Nicole’io semantinių pažiūrų interpretacijos. Argumentuojama, kad jos suderinamos, bet vienpusiškos.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.