Implicitinė predikato kvantifikacija ir Port Royalio logika
-
Laisvūnas Šopauskas
Publikuota 2004-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.2004.65.6655
PDF

Reikšminiai žodžiai

tradicinė logika
tapatybinė sakinio teorija
ekstensija
terminų suskirstymas
predikato kvantifikacija

Santrauka

Straipsnyje analizuojama logikos istorikų Jill Vance Buroker, Sylvaino Auroux ir Jeano-Claude’o Pariente’o pozicija, kad tradicinės logikos pradininkų – Antoine’o Arnauld ir Pierre’o Nicole’io – pažiūrose į kategorinio sakinio semantiką galima įžvelgti predikato implicitinės kvantifikacijos tezę. Tyrime eksplikuojama predikato implicitinės kvantifikacijos tezė, aptariama, kokiomis sąlygomis ji gali figūruoti loginės semantikos pažiūrų rekonstrukcijose; analizuojama, ar pagrįstas jos įvedimas į Arnauld ir Nicole’io semantikos rekonstrukciją, atskleidžiamas Port Royalio logikos santykis su šia teze, taip pat bandoma išsiaiškinti, kas yra tezės autorius. Pagrindiniu tyrimo rezultatu laikome tokias išvadas: pirma, į Arnauld ir Nicole’io pažiūrų rekonstrukciją gali būti įtrauktas predikato implicitinės kvantifikacijos tezės neigimas ir analogišką struktūrą turinti subjekto implicitinės kvantifikacijos tezė; antra, konversijos aptarimui skirti Port Royalio logikos skyreliai leidžia įžvelgti ne predikato implicitinės kvantifikacijos tezę, bet silpnesnį teiginį; trečia, šios tezės autoriumi laikytinas Williamas Hamiltonas.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.