ONTOLOGINIS SKIRTUMAS IR METAFIZIKA
Būties teorija ir filosofija
Jolanta Saldukaitytė
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2010.0.1905
PDF

Kaip cituoti

Saldukaitytė J. (2010). ONTOLOGINIS SKIRTUMAS IR METAFIZIKA. Problemos, 77, 15-27. https://doi.org/10.15388/Problemos.2010.0.1905

Santrauka

Straipsnyje svarstoma ontologinio skirtumo ir jo santykio su metafizika problema Heideggerio filosofijoje. Pirmiausia parodoma, kad ontologinis skirtumas yra metafizikos ištaka ir jos galimybė. Taip pat analizuojama, kokiu būdu Vakarų filosofijos tradicijoje buvo skiriama būtis ir esiniai ir kodėl Heideggeris tai vadina skirtumo užmarštimi. Svarstant tiesos, išsišakojančios į ontinę ir ontologinę, sampratą aiškinamasi, kaip tai atveria skirtumo pamatymo galimybę. Taip pat parodoma, kaip ontologinio skirtumo įžvalga ir ontologinės tiesos samprata pagrindo problemą leidžia iškelti iš naujo ir pagrindą pamatyti kaip bepagrindybę.
Pagrindiniai žodžiai: ontologinis skirtumas, metafizika, tiesa, pagrindas.

Ontological Difference and Metaphysics
Jolanta Saldukaitytė

Summary
The problem of the “ontological difference” and its relation to metaphysics in Heidegger’s philosophy is discussed. The ontological difference is presented as the origin of metaphysics and as its very possibility. In addition, the problem of how being and entities have been separated in the metaphysical tradition and why Heidegger calls this separation the “forgetfulness of difference” is analyzed. In contrast, conceiving the truth as arising from a split between the ontic and the ontological presents the possibility to see the ontological difference itself. An insight into the ontological difference and the conception of ontological truth open the possibility of re-wakening the Grundfrage, the question of ground, and to see the ground (reason) as an abyss (Ab-grund).
Keywords: ontological difference, metaphysics, truth, ground.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.