GALIA, ISTORIJA IR GENEALOGIJA: FRIEDRICHAS NIETZSCHE IR MICHELIS FOUCAULT
Dabarties filosofija
Andrius Bielskis
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2009.0.1974
PDF

Kaip cituoti

Bielskis A. (2009). GALIA, ISTORIJA IR GENEALOGIJA: FRIEDRICHAS NIETZSCHE IR MICHELIS FOUCAULT. Problemos, 75, 73-84. https://doi.org/10.15388/Problemos.2009.0.1974

Santrauka

Straipsnyje aptariamos Friedricho Nietzsche’s ir Michelio Foucault genealogijos sampratos. Teigiama, kad genealogija gilinasi į istoriją ne dėl įvykių, mūšių ir karų aprašymo, bet dėl diskursyvių režimų ir praktikų, kurios formuoja mūsų tapatybę. Glaudus pažinimo/tiesos bei galios saitas yra esminis tiek Nietzsche’s, tiek Foucault genealogijai. Foucault dispositive (suprantamumo režimas) yra viena iš esminių sąvokų tiek istoriškumo sampratai, tiek studijuojant pačią istoriją. Nyčiška valios galiai idėja transformuojama į pažinimo tipais grindžiamą ir besiremiančią galios santykių strategijų idėją. Daroma išvada, jog Foucault genealogija redukuoja prasmę į galios santykius. Taip pat teigiama, kad Foucault sampratoje istorija yra pažini ne dėl jos vidinio prasmingumo, bet dėl to, jog žinios ir diskursyvios praktikos, būdamos esminės istorijos vyksmo procesui, yra suvokiamos kaip taktikos ir strategijos.
Pagrindiniai žodžiai: genealogija, istorijos filosofija, galia, diskursas.

Power, History and Genealogy: Friedrich Nietzsche and Michel Foucault
Andrius Bielskis

Summary
The essay explores Friedrich Nietzsche’s and Michel Foucault’s accounts of genealogy. It argues that genealogy sees human history not in terms of events, battles and wars (i.e. through empirical facts), but in terms of discursive regimes and practices which form our subjectivity. The link between knowledge/truth and power plays crucial role in both Nietzsche’s and Foucault’s accounts of genealogy. Foucault’s notion of dispositive (the regime of intelligibility) serves as a key concept in his approach to history. The Nietzschean idea of the will to power is transformed into the idea of strategies of relations of forces supporting and supported by types of knowledge. The essay concludes that Foucault’s genealogy reduces meaning to power relations. It argues that in Foucault’s thought human history is intelligible not because of its inner meaning, but because knowledge and discourses, which play a key role in human history, are understood in terms of tactics and strategies.
Keywords: genealogy, philosophy of history, power, discourse.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>