Du prasmingo gyvenimo šaltiniai: estetika ir etika
Praktinė filosofija
Andrius Bielskis
Egidijus Mardosas
Publikuota 2016-04-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2016.89.9887
PDF

Reikšminiai žodžiai

savastis
estetika
genealogija
etika
žmogiškas gėris
Michel Foucault
Alasdair MacIntyre

Kaip cituoti

Bielskis A., & Mardosas E. (2016). Du prasmingo gyvenimo šaltiniai: estetika ir etika. Problemos, 89, 62-72. https://doi.org/10.15388/Problemos.2016.89.9887

Santrauka

Šiame straipsnyje analizuojami du skirtingi požiūriai į prasmingo gyvenimo klausimą šiuolaikinėje filosofijoje: estetinis ir etinis. Pirma, aptariamas Michelio Foucault estetinis požiūris, kuriuo remdamasis jis siūlo gyvenimą suvokti kaip meno kūrinį. Estetinis požiūris čia suprantamas kaip nuolatinė naujumo, inovacijos, pertrūkio paieška. Toliau aptariamas etinis požiūris Alasdairo MacIntyre’o išplėtotoje šiuolaikinėje neo-aristotelinėje filosofijoje. Etinis požiūris pristatomas kaip tiesioginė nyčiškos filosofijos kritika, siekianti rekonstruoti etinį subjektą per vientisumo, tęstinumo ir gėrio sampratas. Aptariant abu požiūrius, straipsnyje argumentuojama neo-aristotelinės etikos svarba postmoderniajame būvyje.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.