NIHILIZMAS IR ESTETIKA: NUO F. NIETZSCHE’S IKI G. BENNO
Filosofijos istorija
Rita Šerpytytė
Publikuota 2006-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2006..4036
PDF

Kaip cituoti

Šerpytytė R. (2006). NIHILIZMAS IR ESTETIKA: NUO F. NIETZSCHE’S IKI G. BENNO. Problemos, 70, 142-148. https://doi.org/10.15388/Problemos.2006.4036

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamas nihilizmo ir estetikos santykis. Keliamas klausimas, kokios yra nyčiškojo nihilizmo išdavos. Ar nihilizmas pasirodo kaip estetinis fenomenas? Gottfriedas Bennas straipsnyje pristatomas kaip autorius, kurio atsakas į Nietzsche’s nihilizmą kaip estetizmą yra taip pat estetizmas. Straipsnyje analizuojama G. Benno nihilizmo samprata, ekspresionizmo meninė platforma, suponuojanti nihilizmą kaip estetizmą. Atskleidžiama, kad G. Benno kūryboje ratio iškyla ir kaip nihilistinės krizės, ir kaip jos įveikos principas.
Pagrindiniai žodžiai: nihilizmas, estetika, ekspresionizmas, forma, ratio.

NIHILISM AND AESTHETICS: FROM NIETZSCHE TO BENN
Rita Šerpytytė

Summary
The article analyzes the relationship between nihilism and aesthetics. The question about the outcome of Nietzsche’s nihilism is raised. Does nihilism appear as an aesthetical phenomenon? In search of an answer, Gottfried Benn’s figure intervenes by giving a response to Nietzsche’s nihilism as an aesthetical position, a response which is aesthetical consideration as well. The analysis proceeds by focusing on Benn’s conception of nihilism, on the expressionist art platform which allows nihilism as an aesthetical phenomenon. Finally, the article points out that Benn’s term ratio emerges both as the principle of nihilistic crisis and the principle how to overcome it.
Keywords: nihilism, aesthetics, expressionism, form, ratio.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.