Ontologijos transformacijos: forma ir negatyvumas
Ontologija
Rita Šerpytytė
Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centras
Publikuota 2016-04-22
https://doi.org/10.15388/Problemos.2015.87.5275
PDF

Reikšminiai žodžiai

forma
plastiškumas
negatyvumas
nihilizmas
Malabou
Hegelis

Kaip cituoti

Šerpytytė R. (2016). Ontologijos transformacijos: forma ir negatyvumas. Problemos, 87(87), 7-18. https://doi.org/10.15388/Problemos.2015.87.5275

Santrauka

Straipsnyje keliamas klausimas – ar ir kokiu mastu galima, viena vertus, kalbėti apie ontologijos tapatybę, kita vertus – ontologijos transformacijas. Ontologijos tapatumo ir transformacijų galimybės problema svarstoma rekonstruojant plastiškumo sampratą Catherine Malabou filosofijoje. Ši rekonstrukcija atliekama orientuojantis į pačiai plastiškumo idėjai esmingiausią formos santykį su negatyvumu. Parodoma, jog plastiškumo kaip formos anihiliacinės galios analizė Malabou filosofijoje yra grindžiama dviejų neigimų – dialektinio bei diferencinio (dekonstrukcinio) neigimo – atskyrimu. Tačiau tokioje analizėje nematoma skirtumo tarp loginio ir ontologinio neigimo (negatyvumo) aspektų. Tuo tarpu įžvelgiant loginį ir ontologinį neigimo (negatyvumo) netapatumą, dialektiką reikėtų priešinti ne neigimui kaip differànce, o svarstyti dialektinės ir nihilistinės strategijos santykio klausimą. Šis ne visai aiškiai artikuliuotas bei kontroversiškas požiūris į dialektikos ir neigimo santykį Malabou filosofijoje tampa pačios formos plastiškumo atvira problema. Į formos santykį su negatyvumu nukreipta Malabou filosofijos rekonstrukcinė analizė atskleidžia ontologijos transformatyvumą, metamorfiškumą, orientuotą į filosofinę formą – sąvoką. Tačiau transformacija Malabou mąstyme niekada negriauna tapatumo, bet jį kaip tik patvirtina.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.