Biopolitika kaip kalbinė problema Giorgio Agambeno filosofijoje
Praktinė filosofija
Lina Valantiejūtė
Vilniaus universiteto Filosofijos katedra
Rita Šerpytytė
Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centras
Publikuota 2016-04-22
https://doi.org/10.15388/Problemos.2015.87.5280
PDF

Reikšminiai žodžiai

Agambenas
biopolitika
Hegelis
kalba
negatyvumas

Kaip cituoti

Valantiejūtė L., & Šerpytytė R. (2016). Biopolitika kaip kalbinė problema Giorgio Agambeno filosofijoje. Problemos, 87(87), 73-83. https://doi.org/10.15388/Problemos.2015.87.5280

Santrauka

Straipsnyje siekiama parodyti, jog tik išryškinus kalbos kaip pirmapradiškai negatyvios struktūros idėją bei atskleidus jos įprasminimo perspektyvą, įmanoma neredukcionistiškai interpretuoti Giorgio Agambeno biopolitikos koncepciją. Kalbą ir biopolitiką susiejantis ryšys Agambeno filosofijoje išryškinamas analizuojant jo radikalizuotą Hegelio neigimo judesio interpretaciją. Teigiama, kad tik ontologiškai negatyviai interpretuojant kalbą galima paaiškinti, kodėl politika Agambenui visada jau yra biopolitika. Sykiu galima formuluoti ir svarbią konceptualinę analogiją: žmogus, kaip gyva būtybė, politikoje „egzistuoja“ tokiu pat statusu, kaip hegeliškas juslinis tikrumas „egzistuoja“ kalboje.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.