Grįžtant prie pokalbio: meta- ar inter-?
Estetika
Arūnas Sverdiolas
Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centras
Publikuota 2016-04-22
https://doi.org/10.15388/Problemos.2015.87.5281
PDF

Reikšminiai žodžiai

pastovumas
kismas
civilizacijos studijos
Mickūnas
Kavolis

Kaip cituoti

Sverdiolas A. (2016). Grįžtant prie pokalbio: meta- ar inter-?. Problemos, 87(87), 84-93. https://doi.org/10.15388/Problemos.2015.87.5281

Santrauka

Straipsnyje svarstomos kelios pamatinės sampratos, dėstomos daugelyje Algio Mickūno tekstų ir susijusios su metakultūrinio bei metacivilizacinio mąstymo galimybės problema. Mickūno prieigos prie tarpcivilizacinių studijų savitumą sudaro jų problematikos performulavimas pasitelkiant transcendentalinės fenomenologijos konceptualines priemones. Kultūras, tradicijas ir civilizacijas jis laiko šifruota ar simboline sąmonės raiška. Kitos civilizacijos darosi prieinamos fenomenologiškai eidetiškai nagrinėjant esmiškai policentrinę sąmonę. Pamatinė šios sąmonės plotmė yra pastovumas (permanence) ir kismas (flux), aptinkami labai įvairiose jos raiškose. Mickūnas išskiria pilną pastovumo ir kismo santykių paradigmą. Straipsnyje svarstoma, ar šios sąmonės struktūros ir jų santykiai yra vieninteliai galimi ir kokiu pagrindu eidetikos hierarchizuojamos.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.