Polio Rikioro kelias
-
Arūnas Sverdiolas
Publikuota 1982-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1982.28.6333
PDF

Reikšminiai žodžiai

Fenomenologija
sąmonė
transcendentalinis ego
simbolis
valia

Kaip cituoti

Sverdiolas A. (1982). Polio Rikioro kelias. Problemos, 28, 93-99. https://doi.org/10.15388/Problemos.1982.28.6333

Santrauka

Straipsnyje glaustai pristatomos prancūzų filosofo P. Ricoeuro filosofijos ištakos ir svarbiausios nagrinėtos problemos. Šio filosofo išeities taškas buvo E. Husserlio fenomenologija, ypač transcendentalinio ego problematika ir sunkumai, su kuriais susidūrė E. Husserlio transcendentalinis idealizmas. P. Ricoeuro teigimu, valia, o ne suvokimas yra pirminis sąmonės fenomenas. Jis siekė grįžti prie subjektyvaus požiūrio į kūną, kad būtų restauruotas autentiškas mąstantis „aš“. Fenomenologija atskleidžia neutralias sąmonės struktūras arba abstrakčias galimybes, o nuo jų reikia eiti prie egzistuojančios sąmonės galimybių. P. Ricoeuras skyrė ženklą ir simbolį, reikalavo imtis simbolių kalbos filosofinės analizės. Filosofavimo išeities taškas turi būti ne pačios filosofijos sferoje, bet ikifilosofinėje kalboje, sudarančioje pagrindą filosofinei refleksijai. Filosofinė mintis įeina į hermeneutinį ratą, kurį sudaro interpretuojamas tekstas, suteikiantis prasmes, ir interpretacinė veikla, perimanti šias prasmes; filosofija tampa hermeneutika.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.