Nemarksistinių sąmonės koncepcijų kritika
-
Arūnas Sverdiolas
Publikuota 1982-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1982.27.6319
PDF

Reikšminiai žodžiai

Sąmonė
Edmundas Husserlis
etika
fenomenologija
marksizmas

Kaip cituoti

Sverdiolas A. (1982). Nemarksistinių sąmonės koncepcijų kritika. Problemos, 27, 112-113. https://doi.org/10.15388/Problemos.1982.27.6319

Santrauka

1980 m. lapkričio 24–25 dienomis Vilniuje įvyko respublikinė mokslinė konferencija „Dabarties buržuazinės filosofijos sąmonės koncepcijų kritika“. Įžanginiame žodyje buvo pažymėta, kad sąmonės filosofijos problemos yra ta sritis, kurioje kryžiuojasi įvairios buržuazinės filosofijos kryptys. Jų problemų marksistinė kritika yra aktualus idėjinis bei teorinis tarybinių filosofų uždavinys. Nemažai pranešimų buvo skirta E. Husserlio transcendentalinio idealizmo kritinei analizei, taip pat nagrinėta fenomenologijos įtaka katalikiškajai etikai, M. Heideggerio būties ir sąmonės problemai.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.