Nemarksistinių sąmonės koncepcijų kritika
-
Arūnas Sverdiolas
Publikuota 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1982.27.6319
PDF

Reikšminiai žodžiai

Sąmonė
Edmundas Husserlis
etika
fenomenologija
marksizmas

Kaip cituoti

Sverdiolas A. (2014) „Nemarksistinių sąmonės koncepcijų kritika“, Problemos, 270, p. 112-113. doi: 10.15388/Problemos.1982.27.6319.

Santrauka

1980 m. lapkričio 24–25 dienomis Vilniuje įvyko respublikinė mokslinė konferencija „Dabarties buržuazinės filosofijos sąmonės koncepcijų kritika“. Įžanginiame žodyje buvo pažymėta, kad sąmonės filosofijos problemos yra ta sritis, kurioje kryžiuojasi įvairios buržuazinės filosofijos kryptys. Jų problemų marksistinė kritika yra aktualus idėjinis bei teorinis tarybinių filosofų uždavinys. Nemažai pranešimų buvo skirta E. Husserlio transcendentalinio idealizmo kritinei analizei, taip pat nagrinėta fenomenologijos įtaka katalikiškajai etikai, M. Heideggerio būties ir sąmonės problemai.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.