Mokslinis visuomeninių procesų įvertinimas
-
Gema Jurkūnaitė
Publikuota 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1973.11.5516
PDF

Reikšminiai žodžiai

Zigmantas Morkūnas
Romanas Plečkaitis
V. Lazutka
socializmas
visuomenė

Santrauka

1971 m. Vilniaus universitete Zigmantas Morkūnas apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Socialistinės visuomenės procesų mokslinio valdymo metodologinės problemos“. Oficialieji oponentai: prof. dr. R. Plečkaitis, filos. kand. doc. V. Lazutka. Disertacijoje atskleidžiama komunizmo teorijos esmė ir ji modeliuojama valdymo ir ryšių teorijos aspektu. Viešpatavimo sau ir gamtai vienybė sudaro komunizmo savivaldos esmę. Analizuojama, kaip įvairūs politinės organizacijos struktūriniai elementai dalyvauja prekinių mainų įveikimo ir betarpiškos medžiagų apykaitos tarp visuomenės ir gamtos sukūrimo procese.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.