Šiuolaikinės buržuazinės filosofijos ir sociologijos kritika
-
Leonarda Jekentaitė
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.1975.15.5583
PDF

Reikšminiai žodžiai

Rolandas Pavilionis
Evaldas Nekrašas
Žibartas Jackūnas
Antanas Katalynas
Romualdas Ozolas

Kaip cituoti

Jekentaitė L. (2015). Šiuolaikinės buržuazinės filosofijos ir sociologijos kritika. Problemos, 15, 123-127. https://doi.org/10.15388/Problemos.1975.15.5583

Santrauka

1974 m. gruodžio 26–27 dienomis Vilniaus universitete įvyko tarpinstitutinė mokslinė konferencija, skirta šiuolaikinės buržuazinės filosofijos ir sociologijos metodologijos kritikai. Konferencijoje dalyvavo Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Kijevo ir Minsko mokslo įstaigų darbuotojai: I. Byčko, R. Pavilionis, E. Nekrašas, Ž. Jackūnas, A. Katalynas, R. Ozolas, N. Juršėnas, J.Morkūnienė, A. Nesavas ir kiti. Pranešimuose buvo kritiškai nagrinėjamos neopozityvizmo, neofroidizmo, egzistencializmo, neotomizmo, neokantizmo ir kitų buržuazinės filosofijos ir sociologijos krypčių koncepcijos.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.