Katalikiškojo modernizmo filosofijos kritinė apybraiža
-
Leonarda Jekentaitė
Publikuota 1987-04-04
https://doi.org/10.15388/Problemos.1987.0.7217
PDF

Reikšminiai žodžiai

Bronislavas Kuzmickas
katalikybės filosofija
modernizmas
religija
krikščionybė

Kaip cituoti

Jekentaitė L. (1987). Katalikiškojo modernizmo filosofijos kritinė apybraiža. Problemos, 36, 121-122. https://doi.org/10.15388/Problemos.1987.0.7217

Santrauka

1984 m. lapkričio 13 d. Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto specializuotoje taryboje vyr. mokslinis bendradarbis doc. B. Kuzmickas apgynė filosofijos mokslų daktaro disertaciją „Katalikiškojo modernizmo filosofinės koncepcijos“. Oficialieji oponentai: prof. J. Babosovas, filos. dr. L. Mitrochinas, prof. J. Minkevičius. Disertacija skirta katalikiškojo modernizmo filosofinių koncepcijų kritinei analizei. Teigiama, kad dabartiniu metu katalikybė išgyvena prieštaringą idėjinio atsinaujinimo ir persiorientavimo laikotarpį. Modernistai siekia netradiciniu būdu interpretuoti krikščioniškąją pasaulėžiūrą.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.