Dėl estetinio auklėjimo autonomiškumo
-
Jadvyga Sasnauskienė
Publikuota 1983-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1983.30.6428
PDF

Reikšminiai žodžiai

Estetika
estetinis auklėjimas
estetinė vertybė
individas
menas

Kaip cituoti

Sasnauskienė J. (1983). Dėl estetinio auklėjimo autonomiškumo. Problemos, 30, 16-22. https://doi.org/10.15388/Problemos.1983.30.6428

Santrauka

Straipsnyje aptariamos estetinės vertybės ir estetinio auklėjimo sampratos tarybinėje estetikoje. Pažymima, kad šiuolaikinėje estetikoje dažniausiai analizuojamas meno poveikis asmenybei, o ne estetinis auklėjimas, bandoma pagrįsti šio auklėjimo autonomiškumą. Teigiama, kad estetinės vertybės veikia individą tiek, kiek jis organiškai jas perima, suformuodamas savitą, asmeninį, tiesioginį santykį su menu ir pasauliu. Estetiniai vertybiniai santykiai yra tokie individo ryšiai su visuomene, kurie sudaro ypač palankias sąlygas dvasinėms vertybėms perimti, asmenybei formuotis ir jai save realizuoti kūrybinėje veikloje. Daroma išvada, kad estetinis auklėjimas, kuris yra individo estetinis lavinimas, jo sugebėjimų (estetinio skonio, nuostatos, poreikių) suvokti estetines vertybes formavimas, kartu paruošiant individą naujoms estetinėms vertybėms kurti, yra autonominė auklėjimo sritis, kuri turi savitus tikslus ir uždavinius.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai