Filosofinės poetikos paradigma
-
Tomas Kačerauskas
Publikuota 2004-10-03
https://doi.org/10.15388/Problemos.2004.65.6659
PDF

Reikšminiai žodžiai

filosofinė poetika
metafora
hermeneutika
fenomenologija
pasaulėvaizdis

Kaip cituoti

Kačerauskas T. (2004). Filosofinės poetikos paradigma. Problemos, 65, 183-195. https://doi.org/10.15388/Problemos.2004.65.6659

Santrauka

Straipsnyje klausiama: ką nagrinėja filosofinė poetika; koks jos tyrimo kelias; kokios gretimos jai filosofinės disciplinos; kokios jos paradigmos; ar tai visuminė žiūra, atspindinti pasaulėvaizdį? Teigiama, jog kalbiškumas, nukreiptumas, atvirumas, kūrybinė kreiptis, sambūvis, gyvenamas pasaulis, pasaulėvaizdis, laikiškumas, įvykiškumas, tragizmas, daiktiškumas, imlumas, demokratiškumas – filosofinės poetikos paradigmos, leidžiančios ją traktuoti kaip autonomišką visuminę žiūrą.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.