Egzistencinis humanizmas ir filosofinė poetika
-
Tomas Kačerauskas
Publikuota 2004-09-30
https://doi.org/10.15388/Problemos.2004.66.6640
PDF

Reikšminiai žodžiai

humanizmas
egzistencijos filosofija
egzistencinė transcendencija
hermeneutika

Kaip cituoti

Kačerauskas T. (2004). Egzistencinis humanizmas ir filosofinė poetika. Problemos, 66, 125-133. https://doi.org/10.15388/Problemos.2004.66.6640

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamos Sartre‘o ir Heideggerio humanistinės pažiūros. Sartre‘ui žmogaus būtis – laisvės projektas, nuolat kuriama praeities ir ateities visuma. Heideggeriui egzistencija – taip pat su laiku susijęs projektas. Savo būties myriop atpažinimas leidžia kaskart plėsti šį projektą. Straipsnio autorius teigia, kad humanizmas neatsiejamas nuo poetinių siekių. Žmogaus būtis atpažįstama poetine tartimi, o jos kūrimas analogiškas poetinei kūrybai. Ši horizontali transcendencija nepašalina Dievo klausimo iš žmogaus gyvenimo.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.