Metafora kaip kultūros modelis
-
Tomas Kačerauskas
Publikuota 2002-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.2002.61.6740
PDF

Reikšminiai žodžiai

metafora
kultūra
poetinė tapatybė
etika.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamos metaforos teorijos. Jeigu metafora -literatūros modelis (Ricreuras), ar negalėtų ji būti visos kultūros modeliu? Šią prielaidą, atrodo, paremia kitas Ricreuro teiginys, kad metafora -žodžio ir sakinio, kalbinės ir užkalbinės tikrovės sankirta. Tačiau suvokiant kultūrą kaip nesulaikomą „hiperrealybės dauginimąsi" (Saudrillard'as) ar kaip „panhoministinę iliuziją" (šliogeris), metaforos, kaip kultūros modelio, prielaida nėra vaisinga. Toliau atkreipiamas dėmesys į metaforos „matymo kaip" (Davidsonas) aspektą. Tai siejama su ontologiniu bei etiniu metaforos planu, kuris atveda prie Gadamerio hermeneutikos ir Levino etikos. Ar metaforos, kaip kultūros modelio, nagrinėjimas papildo metaforos teoriją? Ar tai leidžia sutvirtinti filosofinės poetikos discipliną?
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.