Subjekto desubstancializacija M. Heideggerio filosofijoje
-
Mintautas Gutauskas
Publikuota 2001-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.2001.59.6831
PDF

Reikšminiai žodžiai

Heideggeris
subjektas
įmestis

Kaip cituoti

Gutauskas M. (2001). Subjekto desubstancializacija M. Heideggerio filosofijoje. Problemos, 59, 53-60. https://doi.org/10.15388/Problemos.2001.59.6831

Santrauka

Straipsnyje aiškinama, kaip Heideggeris sprendžia „gyvenančio“ subjekto ontologinio statuso problemą. Pasiremdamas Kanto ir Husserlio atskleista subjekto kaip tam tikros substancijos suvokimo negalimybe, Heideggeris šiose negatyviose išvadose atranda pozityvių galimybių ir, desubstancializuodamas subjektą, supranta jo buvimą kaip „supratimą“ ir „rūpestį“. Atsisakant substancinių subjekto vaizdinių, štai-būtis kaip rūpestis atsiskleidžia esanti laikiška būtis-pasaulyje, t. y. kaip įmestis ir projektas. štai-būtis suprantama ne kaip buvojanti laike ir erdvėje, bet pats laikas kaip istoriškumas ir erdvė kaip situacija pasirodo esantys štai-būties buvimo būdai.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.