Fenomenologijos ir natūralizmo suderinamumo klausimas Shauno Gallagherio filosofijoje
Meno filosofija
Paulius Rimkevičius
Mintautas Gutauskas
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2014.0.3950
PDF

Reikšminiai žodžiai

fenomenologija
natūralizmas
Gallagher
kūnas
sąmonė

Kaip cituoti

Rimkevičius P., & Gutauskas M. (2014). Fenomenologijos ir natūralizmo suderinamumo klausimas Shauno Gallagherio filosofijoje. Problemos, 86, 120-126. https://doi.org/10.15388/Problemos.2014.0.3950

Santrauka

Straipsnis nagrinėja, kaip Shaunas Gallagheris sprendžia fenomenologijos ir natūralizmo suderinamumo klausimą. Pirmoje dalyje aptariamas Gallagherio tyrimų atspirties taškas: fenomenologinės kūno schemos sampratos pritaikymas interpretuojant trečiojo asmens prieiga gautus duomenis. Antroje dalyje aptariamas bendras Gallagherio fenomenologijos natūralizavimo projektas: argumentai už tai, kad į natūralistinę programą būtų įtrauktos ne paskiros fenomenologų įžvalgos, bet metodiškas pirmojo asmens prieigos taikymas. Trečioje dalyje aptariami argumentai prieš fenomenologijos natūralizavimą. Teigiama, kad pagrindinė problema fenomenologiją ir natūralizmą derinančiam filosofui – mąstymo fenomenologijos natūralizavimas. Galiausiai bandoma apibrėžti fenomenologijos natūralizavimo projekto perspektyvas.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.