Socializmas ir biurokratija
-
Vladas Andrejauskas
Publikuota 1990-10-03
https://doi.org/10.15388/Problemos.1990.44.7077
PDF

Reikšminiai žodžiai

Biurokratija
centralizacija
socializmas
socialistinė revoliucija
valstybės valdymas

Kaip cituoti

Andrejauskas V. (1990). Socializmas ir biurokratija. Problemos, 44, 13-19. https://doi.org/10.15388/Problemos.1990.44.7077

Santrauka

Autorius teigia, kad anksčiau įsigalėjęs požiūris, aprioriškai atmetantis biurokratijos egzistavimo galimybę socialistinėje visuomenėje, pastaruoju metu akivaizdžiai prieštarauja tikrovei. Straipsnyje bandoma pagrįsti šio prieštaravimo aiškinimą. Analizuojama biurokratijos prigimtis, jos pagrindinės savybės, valstybės valdymo biurokratizacijos po socialistinės revoliucijos priežastys. Biurokratija, kaip viešosios valdžios pareigūnų sluoksnis, atsiranda ir vystosi kartu su valstybine visuomenės organizacija. Biurokratija yra prievartinio centralizmo suabsoliutinimas, kompetencijos, iniciatyvos, sprendimų galios, teisingumo monopolizavimas. Teoriškai socializmas sudaro palankesnes sąlygas nei kapitalistinė santvarka kovoti su biurokratija ir netgi ją visiškai išgyvendinti, tačiau iki šiol šis pranašumas nebuvo įgyvendintas nė vienoje socialistinėje šalyje. Autorius teigia, kad blogiausia ne tai, jog biurokratija socializme egzistuoja, bet tai, jog dedama nepakankamai pastangų ją apriboti.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.