Postmetafizinės Ungrund principo prielaidos Schellingo laisvės filosofijoje
Būties teorija
Brigita Gelžinytė
Tomas Sodeika
Publikuota 2015-10-07
https://doi.org/10.15388/Problemos.2015.88.8477
PDF

Reikšminiai žodžiai

bepagrindybė
ontoteologija
postmetafizinis mąstymas
laisvė
valia

Kaip cituoti

Gelžinytė B., & Sodeika T. (2015). Postmetafizinės Ungrund principo prielaidos Schellingo laisvės filosofijoje. Problemos, 88(88), 44-53. https://doi.org/10.15388/Problemos.2015.88.8477

Santrauka

Pastaraisiais dešimtmečiais akademinės filosofijos baruose klasikinei vokiečių filosofijai vėl įgyjant aktualumą, ypatingo dėmesio sulaukia F. W. J. Schellingo idėjos. Tampa abejotina ilgą laiką vyravusi schema, pagal kurią Schellingas traktuojamas kaip vienas iš Naujųjų laikų „metafizikų“, o jo filosofija interpretuojama vokiečių idealizmo raidos kontekste suteikiant jam tik tarpinės figūros tarp Fichte’s ir Hegelio vaidmenį. Straipsnyje teigiama, jog Schellingo traktate „Žmogaus laisvės filosofija“ suformuluotas Ungrund principas atveria postmetafizinio mąstymo orientyrus. Remiantis tradicinės metafizikos kaip onto-teo-logijos samprata ir post-idealistinėmis Schellingo interpretacijomis, šį principą mėginama pateikti kaip struktūrinę ontoteologinio modelio inversiją tiriant jį trimis aspektais: per τὸ ὄν, Θεός ir λόγος matmenų išsklaidą.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.