Visuotinė filosofijos istorija
-
Tomas Sodeika
Arvydas Šliogeris
Publikuota 1978-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1978.22.6224
PDF

Reikšminiai žodžiai

A. Valickis
E. Pačkovska-Lagovska
B. Lagovskis
Tomas Sodeika
Arvydas Šliogeris

Kaip cituoti

Visuotinė filosofijos istorija (T. Sodeika & A. Šliogeris , Trans.). (1978). Problemos, 22, 16-18. https://doi.org/10.15388/Problemos.1978.22.6224

Santrauka

Visuotinės filosofijos istorijos sekcijoje pranešėjai gvildeno šias problemas: nacionalinių filosofijų istorijos klausimus, žmogaus koncepciją stoikų filosofijoje, veiklos ir kūrybos koncepciją XIX a. Lenkijos filosofijoje, W. Dilthey‘aus hermeneutinį metodą, F. Schellingo filosofinę sistemą, fenomenologijos ir A. Bergsono iracionalizmo konfrontaciją, pergyvenimo ir kūrybos priežastinius ryšius, čekų hėgelizmą, I. Kanto filosofijos plitimo Pabaltijyje XVIII a. prielaidas, istorijos metodologiją, I. Kanto pažinimo teorijos problemas, M. Merleau-Ponty fenomenologinę suvokimo koncepciją, M. Heideggerio meno kūrinio prigimties klausimą ir kt.
PDF