Psichologizmas, reliatyvizmas ir savęs paneigimas Husserlio Prolegomenuose
Filosofijos istorija
Paulius Rimkevičius
Publikuota 2016-04-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2016.89.9895
PDF

Reikšminiai žodžiai

Husserl
psychologism
relativism
psychology
logic Husserlis
psichologizmas
psichologija
logika
reliatyvizmas

Kaip cituoti

Psichologizmas, reliatyvizmas ir savęs paneigimas Husserlio Prolegomenuose (P. Rimkevičius , Trans.). (2016). Problemos, 89, 153-166. https://doi.org/10.15388/Problemos.2016.89.9895

Santrauka

Psichologizmas yra loginių ir psichologinių terminų reikšmių tapatinimas. Husserlio Prole­gomenai yra žymiausias psichologizmą kritikuojantis tekstas. Iki šiol buvo atviras klausimas, kas bū­tent juose įrodyta. Šio straipsnio tikslas yra į jį atsakyti. Pagrindinis straipsnyje ginamas teiginys yra toks: Prolegomenuose Husserlis įrodė, kad jei reliatyvizmas klaidingas, tai psichologizmas klaidingas, bet neįrodė reliatyvizmo ar psichologizmo klaidingumo, nes jis neįrodė, kad reliatyvizmas save paneigia. Pirmiausia nagrinėjami du kartais Husserliui priskiriami įrodymai: paremtasis prielaida, kad logika yra normatyvi, ir paremtasis prielaida, kad psichologija remiasi logika. Tvirtinama, kad jie nesuderinami su logikos samprata Prolegomenuose. Tuomet nagrinėjami likę įrodymai ir parodoma, kaip iš jų plaukia, kad jei reliatyvizmas klaidingas, tai psichologizmas klaidingas. Galiausiai nagrinėjamas įrodymas, kad reliatyvizmas save paneigia vienu ar kitu būdu: ar savaime, ar tuomet, kai yra išreiškiamas, ar tada, kai įrodinėjamas kitam. Teigiama, kad reliatyvizmo klaidingumas juo neįrodytas. Straipsnio išvados reikš­mingos bet kokiam logiką reliatyvizuojančiam požiūriui.

PDF