Jaunosios kartos katalikų intelektualų požiūris į fašizmą ir nacionalsocializmą tarpukario Lietuvoje
-
Valdas Pruskus
Publikuota 2001-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.2001.60.6781
PDF

Reikšminiai žodžiai

Catholicism
fascism
National Socialism
theory of races
social and economic politics Katalikybė
fašizmas
nacionalsocializmas
rasių teorija
socialinė ir ekonominė politika

Kaip cituoti

Jaunosios kartos katalikų intelektualų požiūris į fašizmą ir nacionalsocializmą tarpukario Lietuvoje (V. Pruskus , Trans.). (2001). Problemos, 60, 57-78. https://doi.org/10.15388/Problemos.2001.60.6781

Santrauka

Straipsnyje atskleidžiami jaunosios kartos lietuvių katalikų intelektualų požiūrio į fašizmą ir nacionalsocializmą ypatumai. Aptariamos socialinės, politinės bei psichologinės aplinkybės, turėjusios įtakos jų pažiūroms formuotis. Supažindinama su katalikų intelektualų požiūriu į rasizmo teoriją ir praktiką. Aptariamas jų pateiktas fašistinės valstybės socialinės ekonominės politikos vertinimas.
PDF