Hipotetinio vadovo tamsiosios triados bruožų poveikis transformacinio vadovavimo vertinimui
Straipsniai
Aurelija Stelmokienė
Vytautas Magnus University
Tadas Vadvilavičius
Vytautas Magnus University
Publikuota 2019-07-17
https://doi.org/10.15388/Psichol.2019.2
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

tamsioji triada
transformacinis vadovavimas
vertinimas

Kaip cituoti

Stelmokienė A., & Vadvilavičius T. (2019). Hipotetinio vadovo tamsiosios triados bruožų poveikis transformacinio vadovavimo vertinimui. Psichologija, 59, 23-36. https://doi.org/10.15388/Psichol.2019.2

Santrauka

Straipsnyje pristatomas tyrimas, kurio tikslas – išanalizuoti scenarijuose aprašytų hipotetinių vadovų (-ių) tamsiosios triados bruožų poveikį transformacinio vadovavimo vertinimui. Kvazieksperimente dalyvavo 157 asmenys (31 vyras ir 126 moterys), kurie vertino scenarijuose aprašytų hipotetinių vadovų (-ių) transformacinį vadovavimą ir pildė klausimyną apie savo tamsiosios triados bruožų išreikštumą (SD3). Tyrimo rezultatai atskleidė, kad silpnu tamsiosios triados bruožų išreikštumu pasižymintys hipotetiniai (scenarijuose aprašyti) vadovai buvo vertinami kaip dažniau taikantys transformacinį vadovavimą, o stipriu išreikštumu pasižymintys – kaip rečiau. Vis dėlto hipotetinių vadovų transformacinio vadovavimo vertinimai nesiskyrė nei pagal vertintojo, nei pagal vertinamojo lytį. Vertintojo tamsiosios triados bruožų išreikštumas taip pat nebuvo statistiškai reikšmingas kintamasis scenarijuose aprašytų hipotetinių vadovų transformacinio vadovavimo vertinimo prognostiniame modelyje.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.