T. 59 (2019): Psichologija

T. 59 (2019)

Psichologija
Publikuota 2019-07-17

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 81 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 62
1-7
PDF

Straipsniai

Marija Miselytė | Dalia Bagdžiūnienė | Violeta Jakutė
Darbo reikalavimai, ištekliai ir proaktyvus elgesys darbe: įsitraukimo į darbą ir streso vaidmuo
Santraukos peržiūros 317 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 256 | Straipsnio (HTML) peržiūros 65
Aurelija Stelmokienė | Tadas Vadvilavičius
Hipotetinio vadovo tamsiosios triados bruožų poveikis transformacinio vadovavimo vertinimui
Santraukos peržiūros 320 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 218 | Straipsnio (HTML) peržiūros 56
Irena Žukauskaitė | Dalia Bagdžiūnienė | Rita Rekašiūtė Balsienė
Darbuotojų profesinio saviveiksmingumo, struktūrinio įgalinimo ir įsitraukimo į darbą sąsajos
Santraukos peržiūros 289 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 205 | Straipsnio (HTML) peržiūros 59
Arūnas Žiedelis
Slaugytojų psichosocialinių darbo aplinkos veiksnių sąsajos su įsitraukimu į darbą ir perdegimu
Santraukos peržiūros 342 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 178 | Straipsnio (HTML) peržiūros 50
Ramunė Grambaitė | Linas Bieliauskas | Evelina Grušauskienė | Albinas Bagdonas
Klinikinė neuropsichologija: tikrovė Vakarų šalyse ir galimybė Lietuvoje
Santraukos peržiūros 262 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 287 | Straipsnio (HTML) peržiūros 72

Pabaigos puslapiai

Gintautas Valickas
Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 98 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 76
89-99
PDF