T. 59 (2019): Psichologija

T. 59 (2019)

Psichologija
Publikuota 2019-07-17

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 89 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 65

Straipsniai

Marija Miselytė | Dalia Bagdžiūnienė | Violeta Jakutė
Darbo reikalavimai, ištekliai ir proaktyvus elgesys darbe: įsitraukimo į darbą ir streso vaidmuo
Santraukos peržiūros 378 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 276 | Straipsnio (HTML) peržiūros 71
Aurelija Stelmokienė | Tadas Vadvilavičius
Hipotetinio vadovo tamsiosios triados bruožų poveikis transformacinio vadovavimo vertinimui
Santraukos peržiūros 355 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 231 | Straipsnio (HTML) peržiūros 59
Irena Žukauskaitė | Dalia Bagdžiūnienė | Rita Rekašiūtė Balsienė
Darbuotojų profesinio saviveiksmingumo, struktūrinio įgalinimo ir įsitraukimo į darbą sąsajos
Santraukos peržiūros 322 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 214 | Straipsnio (HTML) peržiūros 63
Arūnas Žiedelis
Slaugytojų psichosocialinių darbo aplinkos veiksnių sąsajos su įsitraukimu į darbą ir perdegimu
Santraukos peržiūros 400 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 203 | Straipsnio (HTML) peržiūros 56
Ramunė Grambaitė | Linas Bieliauskas | Evelina Grušauskienė | Albinas Bagdonas
Klinikinė neuropsichologija: tikrovė Vakarų šalyse ir galimybė Lietuvoje
Santraukos peržiūros 287 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 299 | Straipsnio (HTML) peržiūros 74

Pabaigos puslapiai

Gintautas Valickas
Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 102 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 79