Teisės į psichikos sveikatą užtikrinimas COVID-19 pandemijos metu
COVID-19
Neringa Grigutytė
Vilniaus universitetas
https://orcid.org/0000-0003-4750-0363
Karilė Levickaitė
VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“
Ugnė Grigaitė
Lisbon Institute of Global Mental Health Comprehensive Health Research Centre/NOVA Medical School National School of Public Health NOVA University of Lisbon
https://orcid.org/0000-0003-0767-9071
Publikuota 2021-10-19
https://doi.org/10.15388/Psichol.2021.39
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

žmogaus teisės
psichikos sveikata
psichosocialinė negalia
COVID-19 pandemija

Kaip cituoti

Grigutytė N., Levickaitė K., & Grigaitė U. (2021). Teisės į psichikos sveikatą užtikrinimas COVID-19 pandemijos metu. Psichologija, 64, 38-52. https://doi.org/10.15388/Psichol.2021.39

Santrauka

Psichikos sveikata ir žmogaus teisės yra neatsiejamos sritys, ir viena nuo kitos tiesiogiai priklauso. Egzistuoja klinikinės, socialinės ir ekonominės priežastys, o taip pat moraliniai ir teisiniai įsipareigojimai gerinti psichikos sveikatos priežiūrą, siekiant žmogaus teisių įgyvendinimo. Ypatinga šios srities svarba iškyla susidūrus su pasauline COVID-19 pandemija. Tyrimu siekta įvertinti, kaip COVID-19 pandemijos metu buvo užtikrinta kiekvieno žmogaus teisė į psichikos sveikatą, teisė gauti psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, bei žmonių, turinčių psichosocialinę negalią, teisės Lietuvoje. Naudoti metodai: internetinės apklausos, pusiau struktūruoti interviu ir fokusuota grupės diskusija. Rezultatai pateikiami kompleksiškai atskleidžiant populiacijos psichikos sveikatos sunkumų patirtis, kliūtis gaunant reikalingą paramą ir paslaugas, žmogaus teisių pandemijos metu. Pabrėžtina, kad reikia daugiau tyrimų apie ilgalaikius pandemijos ir karantinų padarinius žmonių psichikos sveikatai; bei tyrimų, analizuojančių, kaip Lietuvoje būtų galima geriau užtikrinti ir apsaugoti psichikos sveikatos sunkumų turinčių, o ypač asmenų su psichosocialine negalia, žmogaus teises.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai