Studentų alkoholio vartojimo lūkesčių, saviveiksmingumo, motyvų ir alkoholio vartojimo sąsajos
Straipsniai
R. Baltrušaitytė
L. Bulotaitė
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2011.44.2546
PDF

Reikšminiai žodžiai

alkoholio vartojimas
lūkesčiai
motyvai
saviveiksmingumas

Kaip cituoti

Baltrušaitytė R. ir Bulotaitė L. (2011) „Studentų alkoholio vartojimo lūkesčių, saviveiksmingumo, motyvų ir alkoholio vartojimo sąsajos“, Psichologija, 440, p. 88-103. doi: 10.15388/Psichol.2011.44.2546.

Santrauka

Straipsnio tikslas – išsiaiškinti studentų lūkesčių, motyvų ir saviveiksmingumo sąsajas su alkoholio var­tojimu. Naudojant alkoholio vartojimo lūkesčių klausimyną, atsisakymo gerti saviveiksmingumo klausi­myną, motyvų vartoti alkoholį klausimyną, motyvų nevartoti alkoholio klausimyną ir alkoholio vartoji­mo įpročių bei problemų anketą buvo apklausti 308 studentai iš 5 Lietuvos universitetų. Gauti rezultatai rodo, kad studentų motyvai vartoti alkoholį ir teigiamų pasekmių lūkesčiai yra teigiamai susiję su al­koholio vartojimo dažnumu, kiekiu ir vartojimo sukeltomis problemomis, o atsisakymo gerti saviveiks­mingumas ir motyvai nevartoti alkoholio dėl abejingumo alkoholiui yra neigiamai susiję su alkoholio vartojimo ypatumais (dažnumu, kiekiu, problemomis). Vyriškoji lytis, stipresni motyvai vartoti alkoholį ir menkesnis saviveiksmingumas prognozuoja didesnius suvartojamo alkoholio kiekius, o dažnesnį alko­holio vartojimą prognozuoja dar ir jaunesnis alkoholio vartojimo pradžios amžius. Didesnį su alkoholio vartojimu susijusių problemų skaičių prognozuoja ne tik gausesnis alkoholio vartojimas, bet ir stipresni motyvai vartoti alkoholį bei silpnesnis saviveiksmingumas.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai