Intelektualiai gabių 16–18 metų mokinių intelekto struktūra
Straipsniai
A. Šimelionienė
G. Gintilienė
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2011.44.2549
PDF

Reikšminiai žodžiai

intelektualiai gabūs mokiniai
IST 2000R
intelekto struktūra
fluidinis intelektas
kristalizuotas intelektas

Kaip cituoti

Šimelionienė A., & Gintilienė G. (2011). Intelektualiai gabių 16–18 metų mokinių intelekto struktūra. Psichologija, 44, 42-56. https://doi.org/10.15388/Psichol.2011.44.2549

Santrauka

Straipsnyje analizuojami intelektualiai gabių 16–18 m. mokinių (n = 29) intelektiniai gebėjimai, tirti Intelekto struktūros testu (I-S-T 2000 R) (Amthauer ir kt., 2007): fluidinis ir kristalizuotas intelektas, verbaliniai, matematiniai ir vizualieji gebėjimai bei įvairių sričių žinios, pateiktos verbaline, vizualiąja ir skaitmenine forma. Remiantis tyrimo rezultatais, tirtai intelektualiai gabių mokinių imčiai nustatytas statistiškai reikšmingas fluidinio (Gf) ir kristalizuoto (Gc) intelekto rodiklių, kai Gf > Gc, ir matematinių (M) ir verbalinių gebėjimų (Vb), kai M > Vb, skirtumas. Intelektualiai gabių 16–18 m. mokinių stiprybė yra loginis matematinis ir induktyvus mąstymas skaičiais bei mąstymo paslankumas.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.