Sergančiųjų valgymo sutrikimais asmenybės konstruktai
Straipsniai
A. Pačešiūnaitė
D. Čekuolienė
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2010.0.2570
PDF

Reikšminiai žodžiai

asmenybės konstruktai
valgymo sutrikimai

Kaip cituoti

Pačešiūnaitė A. ir Čekuolienė D. (2010) „Sergančiųjų valgymo sutrikimais asmenybės konstruktai“, Psichologija, 420, p. 74-84. doi: 10.15388/Psichol.2010.0.2570.

Santrauka

Siekiant išsiaiškinti sergančiųjų valgymo sutrikimais asmenybės konstruktų sistemos ypatumus, naudojant SELF-GRID repertuarinę gardelę buvo ištirta dešimt merginų, sergančių nervine anoreksija, dešimt nervine bulimija ir dvidešimt sveikų merginų (kontrolinė grupė). Tyrimo rezultatai parodė, kad sergančių valgymo sutrikimais merginų asmenybės konstruktų sistemos yra mažiau kognityviškai sudėtingos, naudojama mažiau skirtingų vertinimo parametrų įvairiems įvykiams aplinkoje paaiškinti, palyginti su kontrolinės grupės tiriamosiomis. Reikšmingiausių konstruktų analizė atskleidė, kad vienas svarbiausių valgymo sutrikimų grupės konstruktų yra „siekiantis tikslo“. Priešingai ankstesnių tyrimų rezultatams, tarp sergančiųjų valgymo sutrikimais pagrindinių asmenybės konstruktų nė karto nebuvo paminėti konstruktai, susiję su svoriu, kūno išvaizda ar maistu. Valgymo sutrikimais sergančiųjų asmenybės konstruktai, pasitelkus repertuarinę gardelę, Lietuvoje buvo analizuojami pirmą kartą.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.