Lietuviškoji Zimbardo laiko perspektyvos klausimyno (ZTPI) versija
Straipsniai
Audronė Liniauskaitė
Antanas Kairys
https://orcid.org/0000-0001-8082-8016
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2009.0.2585
PDF

Reikšminiai žodžiai

laiko perspektyva
ZTPI
lietuviška ZTPI versija

Kaip cituoti

Liniauskaitė A., & Kairys A. (2009). Lietuviškoji Zimbardo laiko perspektyvos klausimyno (ZTPI) versija. Psichologija, 40, 66-87. https://doi.org/10.15388/Psichol.2009.0.2585

Santrauka

Straipsnyje pristatoma Zimbardo laiko perspektyvos klausimyno (ZTPI) lietuviškoji versija ir jos psichometrinės charakteristikos. Atlikti keturi tyrimai (1529 dalyviai) siekiant įvertinti konstrukto bei konvergentinį validumą ir kitas psichometrines charakteristikas. Patvirtinančiosios faktorinės analizės metu gauti tokie tinkamumo indeksai: chi kvadratas = 3262,546; df = 1474; p < 0,001; chi kvardatas / df = 2,216; RMSEA = 0,044; CFI = 0,666; TLI = 0,651, jie yra priimtini, išskyrus CFI ir TLI reikšmes. Visos gautos subskalių Cronbacho alpha reikšmės viršijo 0,7, išskyrus pozityvios praeities subskalę. Pozityvios praeities subskalės Cronbacho alpha koeficiento reikšmė lygi 0,634. Atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad lietuviška ZTPI versija pasižymi nors ir neidealiomis, bet priimtinomis psichometrinėmis charakteristikomis ir esmingai nesiskiria nuo originalo ir kitose šalyse darytų adaptacijų.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

<< < 1 2