Suvokiamų karjeros barjerų skalė: validavimas lietuviškoje imtyje
Trumpi pranešimai
Raimonda Sadauskaitė
Vilniaus universitetas, Lietuva
https://orcid.org/0000-0002-0514-1086
Antanas Kairys
Vilniaus universitetas, Lietuva
https://orcid.org/0000-0001-8082-8016
Publikuota 2021-12-30
https://doi.org/10.15388/Psichol.2021.46
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

career barriers
scale validity karjeros barjerai
skalės validumas

Kaip cituoti

Suvokiamų karjeros barjerų skalė: validavimas lietuviškoje imtyje (R. Sadauskaitė & A. Kairys , Trans.). (2021). Psichologija, 65, 56-63. https://doi.org/10.15388/Psichol.2021.46

Santrauka

Karjera neabejotinai yra reikšminga žmonių gyvenimo dalis. Deja, karjeros raida dėl įvairių priežasčių, tokių kaip karjeros barjerai, nebūtinai vyksta sklandžiai. Todėl yra svarbu turėti validžių ir patikimų įrankių, kurie padėtų įvertinti ir suprasti barjerų fenomeną. Šiuo tyrimu buvo siekiama įvertinti lietuviškosios Suvokiamų karjeros barjerų skalės versijos validumą. Imtį sudarė 382 dalyviai nuo 18 iki 63 metų (M = 37,5 metų, SD = 13,6). Tyrime dalyvavo 226 moterys, 155 vyrai ir vienas dalyvis, nenurodęs lyties. Suvokiamų karjeros barjerų skalė buvo išversta iš vokiečių kalbos, taikant atgalinio vertimo metodą. Skalės konstrukcinis validumas buvo patvirtintas, atlikus patvirtinamąją faktorinę analizę. Rezultatai atskleidė, kad skalė yra patikima. Konvergentinis skalės validumas taip pat buvo patvirtintas – suvokiami karjeros barjerai koreliavo su karjeros saviveiksmingumu, negatyvios praeities laiko perspektyva, fatalistinės dabarties laiko perspektyva ir negatyvios ateities laiko perspektyva. Suvokiamų karjeros barjerų skalė gali būti naudojama tolesniuose tyrimuose, nors rekomenduojama atlikti išsamesnį jos validumo įvertinimą.

PDF
HTML

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>