Organizacinio teisingumo vaidmuo priimant sprendimus paaukštinti
Straipsniai
Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė
Dalia Bagdžiūnienė
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2008.0.2604
PDF

Reikšminiai žodžiai

skirstymo teisingumas
procedūros teisingumas
sąveikos teisingumas
pareigų paaukštinimas

Kaip cituoti

Lazauskaitė-Zabielskė J., & Bagdžiūnienė D. (2008). Organizacinio teisingumo vaidmuo priimant sprendimus paaukštinti. Psichologija, 38, 46-82. https://doi.org/10.15388/Psichol.2008.0.2604

Santrauka

Nors organizacinis teisingumas turi svarbių padarinių organizacijoje, esama vos keleto tyrimų, nagrinėjančių organizacinio teisingumo vaidmenį priimant sprendimus dėl paaukštinimo. Todėl buvo atliktas tyrimas, kurio tikslas buvo nustatyti suvokto skirstymo, procedūros ir sąveikos teisingumo vaidmenį priimant sprendimus paaukštinti. Šiuo tyrimu siekiama išsiaiškinti, kaip suvoktas skirstymo, procedūros ir sąveikos teisingumas yra susijęs su sprendimo dėl pareigų paaukštinimo palankumu, pasitenkinimu darbu ir paaukštinimo galimybėmis, įsipareigojimu organizacijai, ketinimu išeiti, pasitikėjimu vadovu ir vadovybe. Tyrime dalyvavo 132 darbuotojai iš įvairių organizacijų. Tyrimo rezultatai atskleidžia, kad suvoktas skirstymo teisingumas yra teigiamai susijęs su sprendimo dėl pareigų paaukštinimo palankumu ir pasitenkinimu darbu. O suvoktas procedūros teisingumas yra teigiamai susijęs su įsipareigojimu organizacijai ir neigiamai susijęs su ketinimais išeiti. Be to, suvoktas skirstymo ir sąveikos teisingumas yra teigiamai susijęs su pasitenkinimu paaukštinimo galimybėmis. Galiausiai tais atvejais, kai sprendimą dėl pareigų paaukštinimo priima tiesioginis vadovas, suvoktas sąveikos teisingumas yra susijęs su pasitikėjimu vadovu. O kai sprendimą paaukštinti pareigas priima aukštesnio lygio (netiesioginis) vadovas, suvoktas sąveikos teisingumas yra susijęs su pasitikėjimu vadovybe. Maža to, nei suvoktas procedūros, nei suvoktas sąveikos teisingumas nėra susiję su sprendimo dėl pareigų paaukštinimo palankumu.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.