Skirtingą darbo patirtį turinčių asmenų socializacijos organizacijoje ypatumai
Turinys
Irena Žukauskaitė
Dalia Bagdžiūnienė
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2008.0.2616
PDF

Reikšminiai žodžiai

naujas darbuotojas
socializacija organizacijoje
socializacijos veiksniai
darbo patirtis

Kaip cituoti

Žukauskaitė I. ir Bagdžiūnienė D. (2008) „Skirtingą darbo patirtį turinčių asmenų socializacijos organizacijoje ypatumai“, Psichologija, 370, p. 26-43. doi: 10.15388/Psichol.2008.0.2616.

Santrauka

Tyrimo tikslas – išanalizuoti organizacijos aplinkos veiksnių sąsajas su naujų darbuotojų socializacijos rodikliais, atsižvelgiant į šių darbuotojų darbo patirtį. Tyrime dalyvavo 33 asmenys, dirbantys pirmoje darbovietėje, ir 38, dirbantys ne pirmame darbe. Tyrimo rezultatai rodo, kad pirmoje ir ne pirmoje darbovietėje dirbančių asmenų socializacijos lygis, pasibaigus bandomajam laikotarpiui, yra vienodas, tačiau šios grupės tarpusavyje skiriasi kitų socializacijos rodiklių įverčiais: nors dirbantieji pirmoje darbovietėje gauna daugiau informacijos apie organizaciją, patiria didesnį nerimą dėl darbo. Taip pat nustatyta, kad skirtingą darbo patirtį turinčių asmenų socializacija susijusi su darbo grupės dydžiu – kuo grupė mažesnė, tuo socializacija spartesnė. Tačiau kitų veiksnių sąsajos su pirmoje ir ne pirmoje darbovietėje dirbančių darbuotojų socializacija yra skirtingos. Pirmoje darbovietėje dirbančių asmenų socializacijos rodiklius geriausiai prognozuoja darbuotojų ir jų vadovų santykių kokybė ir nedidelė inovacinės kultūros raiška. Ne pirmoje darbovietėje dirbančiųjų socializacijos sėkmingumą geriausiai prognozuoja dalyvaujantis vadovavimo stilius. Tai rodytų, kad būtina individualizuoti darbuotojų socializacijos procesą.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai