Lėtinėmis ligomis sergančių ir sveikų suaugusiųjų sveikatos kontrolės lokuso ir vidinės darnos ypatumai
Straipsniai
Ala Petrulytė
Margarita Pileckaitė-Markovienė
Tomas Lazdauskas
Publikuota 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2007.0.2854
PDF

Reikšminiai žodžiai

sveikatos kontrolės lokusas
vidinė darna
lėtinė liga

Kaip cituoti

Petrulytė A., Pileckaitė-Markovienė M. ir Lazdauskas T. (2007) „Lėtinėmis ligomis sergančių ir sveikų suaugusiųjų sveikatos kontrolės lokuso ir vidinės darnos ypatumai“, Psichologija, 350, p. 32-41. doi: 10.15388/Psichol.2007.0.2854.

Santrauka

Šiame straipsnyje analizuojami lėtinėmis ligomis sergančių suaugusiųjų sveikatos kontrolės lokuso rodikliai, vidinės darnos komponentai ir vidinės darnos lygis. Naudojant K. Wallston su bendraautoriais „Daugiamatę sveikatos kontrolės lokuso skalę“ (1978) ir A. Antonovsky „Gyvenimo orientacijos anketą“ (1987), buvo ištirti 378 suaugusieji (iš jų 174 sergantys ir 204, kuriems nėra diagnozuota lėtinė liga). Tyrimo rezultatai parodė, kad sveikų suaugusiųjų vidinės darnos lygis yra aukštesnis nei sergančiųjų, o sergantieji lėtinėmis ligomis atsakomybę už savo sveikatą labiau linkę priskirti išoriniams veiksniams. Taip pat nustatytas ryšys tarp suaugusiųjų sveikatos kontrolės lokuso rodiklių bei vidinės darnos komponentų ir vidinės darnos lygio.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.