Tapsmo suaugusiuoju ženklai Lietuvos jaunuolių imtyje
Straipsniai
Rimantas Vosylis
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2014.49.3692
PDF

Reikšminiai žodžiai

tapsmas suaugusiuoju
tapsmo suaugusiuoju ženklai
Lietuvos jaunuoliai
lyčių skirtumai

Kaip cituoti

Vosylis R. (2014). Tapsmo suaugusiuoju ženklai Lietuvos jaunuolių imtyje. Psichologija, 49, 81-99. https://doi.org/10.15388/Psichol.2014.49.3692

Santrauka

Šiuo aprašomojo pobūdžio tyrimu siekta atskleisti, kuriuos iš Arnetto nurodytų tapsmo suaugusiuoju ženklų Lietuvos jaunuoliai laiko svarbiais, kuo skiriasi šių ženklų svarbos vertinimas vyrų ir moterų grupėse ir kiek Lietuvos jaunuolių požiūris skiriasi nuo gyvenančiųjų Vakarų šalyse. Tyrime dalyvavo 434 jaunuoliai (215 vyrų, 219 moterų). Tiriamųjų amžiaus M = 22,48, SD = 1,91. Tiriamiesiems buvo pateiktas klausimynas, kurį sudaro 39 suaugusio asmens ženklai (kriterijai), grįsti Arnetto tyrimais (pvz., Arnett, 2001, 2003), prašant nurodyti, kurie ženklų yra būtini, kad asmenį būtų galima laikyti suaugusiu.
Tyrimo rezultatai rodo, kad Lietuvos jaunuoliai, panašiai kaip Vakarų šalių, tapsmą suaugusiuoju supranta kaip tam tikrų individualių savybių įgijimą, o ne kaip su vaidmenų kaita siejamų įvykių išgyvenimą. Tačiau, skirtingai nei Vakarų šalių jaunuoliams, šalia svarbių tapsmo suaugusiuoju savybių, rodančių individo savarankiškumą, autonomiją bei savo elgesio kontrolę, Lietuvos jaunuoliams svarbiausios pasirodė savybės, apibūdinančios sugebėjimus pasirūpinti savo šeima. Jaunų Lietuvos vyrų ir moterų požiūris į tapsmo suaugusiuoju svarbą skiriasi nedaug: yra nedidelių skirtumų vertinant šeimyninių kompetencijų, siejamų su vaidmenimis šeimoje, ir taisyklių laikymosi svarbą tapsmui suaugusiuoju.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.