Vengimo / siekimo motyvacijos ir psichologinio streso bei jo įveikos ryšys
Turinys
Žygimantas Grakauskas
Publikuota 2006-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2006..4283
PDF

Reikšminiai žodžiai

stresas
streso įveika
BIS/BAS
emocinės reakcijos

Kaip cituoti

Grakauskas Žygimantas. (2006). Vengimo / siekimo motyvacijos ir psichologinio streso bei jo įveikos ryšys. Psichologija, 34, 69-82. https://doi.org/10.15388/Psichol.2006.4283

Santrauka

Vengimo ir siekimo motyvacijų grindžiančių sistemų BIS ir BAS poveikis įvairioms psichinės veiklos ir elgesio apraiškoms (informacijos apdorojimui, problemų sprendimui, elgesiui, veiklos rezultatams ir kt.) yra nemažai tyrinėtas. Deja, tyrimų, kaip šios sistemos veikia žmogaus elgesį streso metu, beveik nėra. Atlikome tyrimą, kuriuo siekėme įvertinti motyvacijos sistemų BIS / BAS ryšį su streso metu kylančiomis emocinėmis reakcijomis ir streso įveikos būdų pasirinkimu. Jame dalyvavo 225 tiriamieji, buvo taikytos šios metodikos: BIS / BAS vertinimo skalė (Carver and White, 1994), keturių faktorių streso įveikos klausimynas (Grakauskas ir Valickas, 2006) ir Likerto septynių balų emocinių reakcijų vertinimo skalė. Nustatyta teigiama BIS koreliacija su neigiamomis emocinėmis reakcijomis – nerimu, liūdesiu, pykčiu, ir neigiama su teigiamomis – džiaugsmu, atsipalaidavimu. BAS, priešingai, teigiamai koreliavo su teigiamomis emocinėmis reakcijomis – džiaugsmu, atsipalaidavimu, ir neigiamai su neigiamomis – nerimu, liūdesiu, pykčiu. BAS teigiamai koreliavo su „vengimo“, BIS – su „emocinės iškrovos“ streso įveikos strategijomis.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.