Karių pasitenkinimo privalomąja karo tarnyba ir jų kovinio pasirengimo sąsajų ypatumai
Straipsniai
Povilas Žakaitis
Mindaugas Rugevičius
Publikuota 2004-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2004..4363
PDF

Reikšminiai žodžiai

pasitenkinimas
privalomoji karo tarnyba
kovinis pasirengimas

Kaip cituoti

Žakaitis P., & Rugevičius M. (2004). Karių pasitenkinimo privalomąja karo tarnyba ir jų kovinio pasirengimo sąsajų ypatumai. Psichologija, 29, povilas-zakaitis. https://doi.org/10.15388/Psichol.2004.4363

Santrauka

Straipsnyje analizuojamos pasitenkinimo privalomąja tarnyba sąsajos su kovinio pasirengimo rodikliais. Naudojant dvi pasitenkinimo tarnyba įvertinimo skales ištirta 211 karių. Gauti rezultatai parodė, kad pasitenkinimas tarnyba yra stabilus rodiklis, mažai kintantis per visą jos laiką. Atlikus pasitenkinimo įverčių klasterinę analizę sudarytos dvi karių grupės: santykinai didesnio pasitenkinimo tarnyba grupę sudarė 113 karių, o santykinai mažesnio – 98 kariai. Palyginus šias grupes nustatytos statistiškai reikšmingos sąsajos tarp karių pasitenkinimo tarnyba ir jų kovinio pasirengimo rodiklių. Daugiau nei 50 proc. (12 iš 22) visų kovinio pasirengimo rodiklių yra geresni santykinai didesnio pasitenkinimo tarnyba karių grupės.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.