Studentų akademinės motyvacijos skalės (SAMS-21) struktūra
Straipsniai
Antanas Kairys
Audronė Liniauskaitė
Liana Brazdeikienė
Laimis Bakševičius
Ramutė Čepienė
Žieda Mažeikaitė-Gylienė
Mindaugas Rugevičius
Aldona Žakaitienė
Povilas Žakaitis
Publikuota 2017-07-05
https://doi.org/10.15388/Psichol.2017.55.10735
PDF

Reikšminiai žodžiai

savideterminacijos teorija
Studentų akademinės motyvacijos skalė
akademinė motyvacija

Kaip cituoti

Kairys A., Liniauskaitė A., Brazdeikienė L., Bakševičius L., Čepienė R., Mažeikaitė-Gylienė Žieda, Rugevičius M., Žakaitienė A., & Žakaitis P. (2017). Studentų akademinės motyvacijos skalės (SAMS-21) struktūra. Psichologija, 55, 41-55. https://doi.org/10.15388/Psichol.2017.55.10735

Santrauka

Straipsnyje pristatoma Studentų akademinės motyvacijos skalė (SAMS-21), rengta remiantis svarbiausiomis hierarchinio savideterminacijos teorijos modelio prielaidomis ir siekiant išlaikyti jos siūlomą motyvacijos tipų struktūrą. Tyrimo tikslas – sukurti trumpą akademinės motyvacijos vertinimo skalę ir ištirti jos struktūrą bei psichometrines charakteristikas studentų imtyje. Tyrimas vyko dviem etapais, iš viso jame dalyvavo 621 dviejų universitetų įvairias studijų programas studijuojantis studentas. Akademinė motyvacija tirta SAMS-21 skale, siekiant įvertinti konvergentinį ir divergentinį skalės validumą, naudota Bendrosios motyvacijos skalė (GMS-28; Guay, Mageau, & Vallerand, 2003; Urbanaviciute, Kairys, Juodkune, & Liniauskaite, 2013), taip pat studentų klausta apie jų semestro pažymių vidurkį ir pasitenkinimą studijų programa. Gauti rezultatai leidžia išskirti septynis motyvacijos tipus, minimus hierarchiniame motyvacijos modelyje. Atlikta analizė rodo, kad skalė patikima, taip pat surinkta jos validumo įrodymų.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>