Emocinis intelektas ir jo vertinimo problema
Straipsniai
Irina Remeikaitė
Rosita Lekavičienė
Publikuota 2002-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2002..4397
PDF

Reikšminiai žodžiai

emocinis intelektas
įvertinimas

Kaip cituoti

Remeikaitė I., & Lekavičienė R. (2002). Emocinis intelektas ir jo vertinimo problema. Psichologija, 26, 54-65. https://doi.org/10.15388/Psichol.2002.4397

Santrauka

Emocinio intelekto sąvoka Lietuvoje yra pakankamai nauja ir kol kas dažniausiai minima tik populiaraus pobūdžio leidiniuose. Šiame straipsnyje bandoma susisteminti emocinio intelekto sampratos įvairovę analizuojant emocinio intelekto ir gretutinių sąvokų - socialinio intelekto, racionaliojo intelekto ir kt. - santykį. Apibendrinus įvairių autorių požiūrius, išskirtos dvi emocinio intelekto traktavimo kryptys. Pirmoji, plėtojama Mayerio ir jo bendradarbių, emocinį intelektą suvokia kaip sugebėjimus, antrosios krypties atstovai Bar-On, Goleman ir kt. į emocinio intelekto sampratą dar įtraukia ir asmenybės savybes. Plačiausiu požiūriu emocinis intelektas apibrėžiamas kaip asmenybės gebėjimas integruoti jausmus ir mąstymą, t. y. atpažinti ir suvokti emocijas ir jų reikšmę, jas asimiliuoti bei valdyti ir tuo remiantis samprotauti. Straipsnyje aptariama emocinio intelekto vertinimo problema: ar įmanoma išmatuoti tikrąjį konstruktą - asmenybės emocinį intelektą, ar tik asmenybės nuostatą jo atžvilgiu; pristatomos šiuo metu žinomiausios emocinio intelekto vertinimo metodikos (Bar-On Emotional Intelligence Inventory, Multifactoral Emotional Intelligence scale, I. Jerabek EI test ir kt.), aptariama jų validumo problema. Straipsnyje analizuojamas emocinio intelekto ir asmenybės savybių santykis, amžiaus bei lyties veiksnys ir kt., pateikiamas požiūris į emocinio intelekto lavinimo galimybę.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.