Lietuvos studentų požiūris į novatorišką elgesį ir jo ryšys su KAI testo įverčiais
Straipsniai
Junona Almonaitienė
Rosita Lekavičienė
Publikuota 2002-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2002..4399
PDF

Reikšminiai žodžiai

novatoriškas elgesys
KAI testas

Kaip cituoti

Almonaitienė J., & Lekavičienė R. (2002). Lietuvos studentų požiūris į novatorišką elgesį ir jo ryšys su KAI testo įverčiais. Psichologija, 26, 24-36. https://doi.org/10.15388/Psichol.2002.4399

Santrauka

Preliminarių tyrimų duomenys parodė, kad Lietuvos studentų Kirtono adaptyvumo-novatoriškumo testo (KAI) įverčiai statistiškai reikšmingai skiriasi nuo analogiškų kitų šalių rodiklių ir yra nukrypę į adaptyvumo pusę. Straipsnyje pristatomas empirinis tyrimas, kuriuo siekta tikrinti prielaidą, kad tai gali būti susiję su jaunimo požiūriu į novatorišką elgesį ir jį formuojančia socialine aplinka. Tyrimas atskleidė, kad dauguma universitete studijuojančių merginų ir vaikinų mano, jog labiausiai iki šiol jiems pravertė ir ateityje pravers adaptyvus, o ne novatoriškas elgesys. Tai galima sieti su perdėtu adaptyviųjų savybių akcentavimu ugdant jaunimą. Kartu pasitvirtino abejonės, kad KAI testo konstrukto validumas tebėra diskutuotinas.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.