ATSPINDŽIO SIMETRIJOS DETEKCIJOS YPATUMAI
Straipsniai
Alvydas Šoliūnas
Ona Gurčinienė
Publikuota 2001-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2001..4409
PDF

Kaip cituoti

Šoliūnas A. ir Gurčinienė O. (2001) „ATSPINDŽIO SIMETRIJOS DETEKCIJOS YPATUMAI“, Psichologija, 240, p. 69-82. doi: 10.15388/Psichol.2001. 4409.

Santrauka

Nors simetrija suvokiama iš pirmo žvilgsnio greitai ir be pastangų, nėra aišku, kaip vyksta šis procesas, kokie yra simetrijos detekcijos mechanizmai? Straipsnyje apžvelgiami įvairių simetrijos rūšių ypatumai, didžiausią dėmesį skiriant atspindžio simetrijai. Aptartos pagrindinės simetrijos detekcijos teorijos ir modeliai. Eksperimentinė straipsnio dalis skirta siekimui pagilinti turimas žinias eksperimentiniais rezultatais, gautais su kitokio tipo stimulais ir kitokia užduotimi, nei naudota kitų tyrinėtojų. Testo stimulai buvo 4, 6, 7, arba 8 vertikalių ir horizontalių linijos atkarpų figūros, o užduotis reikalavo nurodyti stimulų simetrijos tipą - vertikalios simetrijos, horizontalios simetrijos ar nesimetrinis. Figūra rodoma 10 ms, o maskuojantis stimulas pateikiamas po 20-95 ms, priklausomai nuo tiriamojo. Rezultatai patvirtino vertikalios atspindžio simetrijos dominavimą horizontalios atžvilgiu. Stimulo atkarpų skaičius neturėjo įtakos nei vertikalios, nei horizontalios simetrijos detekcijos tikslumui, o nesimetriniai stimulai daugumos tiriamųjų buvo detektuojami taip pat tiksliai, kaip ir vertikalios simetrijos stimulai. Autorių pasiūlyta eksperimentinė metodika, leisianti išaiškinti dėmesio dalyvavimą simetrijos detekcijoje.

CHARACTERISTICS OF BILATERAL SYMMETRY DETECTION 
Alvydas Šoliūnas, Ona Gurčinienė

Summary
Although the symmetry is detected very fast and without efforts, it is not known how this process is going on and what mechanisms make the detection of symmetry possible. This paper reviews the characteristics of the detection of various symmetry types giving the majority of attention to bilateral symmetry. The main theories and models of symmetry detection are discussed as well. Experimental part of the paper is devoted to extend the existing knowledge with experimental data which were obtained with the stimuli and procedure that differ from that used by other investigators. Test stimuli were figures consisting of four, six, seven, or eight horizontal and vertical line-segments, and the task for subjects was to answer what kind of stimulus was presented - vertically symmetrical, horizontally symmetrical, or asymmetrical. Test stimuli were presented very briefly (10 ms) followed by masking after 20-95 ms. Experimental results confirmed the advantage of vertical over horizontal symmetry. Number of line-segments did not influence the detection accuracy nor for vertical, nor for horizontal symmetry. Majority of subjects detected asymmetrical stimuli with the same accuracy as vertically symmetrical stimuli. Authors offer an experimental procedure that would enable to explain the role of attention in symmetry detection.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.