Dviejų vienu metu pateiktų vaizdų tarpusavio panašumo įtaka jų atpažinimo tikimybei
Straipsniai
ONA GURČINIENĖ
ALVYDAS ŠOLIŪNAS
VYGANDAS VANAGAS
Publikuota 1997-12-23
https://doi.org/10.15388/Psichol.1997.17.9021
PDF

Reikšminiai žodžiai

reciprocal similarity
simultaneously presented figures
recognition probability du vienu metu pateikti vaizdai
tarpusavio panašumas
atpažinimo tikimybė

Kaip cituoti

Dviejų vienu metu pateiktų vaizdų tarpusavio panašumo įtaka jų atpažinimo tikimybei (O. GURČINIENĖ, A. ŠOLIŪNAS, & V. VANAGAS , Trans.). (1997). Psichologija, 17, 144-125. https://doi.org/10.15388/Psichol.1997.17.9021

Santrauka

Mes tyrėme panašumo tarp dviejų simultaniškai pateiktų geometrinių figūrų panašumo lygio įtaką atpažinimui. Stimulu buvo 16 neverbalinių figūrų, sudaryti iš šešių vertikalių ir horizontalių linijų segmentų. Buvo pateikiamos penkios figūrų porų grupių (16 porų kiekvienoje grupėje). Figūros buvo eksponuojamos 50 ms., vėliau pateikiamas maskuojantis signalas. Tyrimo metu nustatyta, kad dviejų vienu metu pateiktų vienodų figūrų atpažinimo tikimybė visais atvejais didesnė negu skirtingų.  Patyrusiems tiriamiesiems figūrų atpažinimo tikimybė priklauso nuo jų tarpusavio panašumo ir yra "U" formos. Daugumai nepatyrusių tiriamųjų figūrų tarpusavio panašumas reikšmingos įtakos jų atpažinimo tikimybei neturi.

PDF