IV klasės mokinių interesų ir polinkių naudingam darbui psichologinė analizė
Straipsniai
B. Stonys
Publikuota 1962-01-06
https://doi.org/10.15388/Psichol.1962.3.8859
PDF

Reikšminiai žodžiai

aptitude
interests
occupational education polinkiai
interesai
darbinis ugdymas

Kaip cituoti

IV klasės mokinių interesų ir polinkių naudingam darbui psichologinė analizė (B. Stonys , Trans.). (1962). Psichologija, 3, 31-43. https://doi.org/10.15388/Psichol.1962.3.8859

Santrauka

Straipsnyje analizuojami vaikų interesai ir polinkiai įvairioms naudingo darbo rūšims, susiformavę darbinio ugdymo šeimoje ir vidurinės mokyklos pradinėse klasėse įtakoje. Naudojęs individualių pokalbių metodiką su 4-os klasės miesto (100 mokinių) ir kaimo (50 mokinių) mokyklų mokiniais, straipsnio autorius pateikia medžiagą, apibūdinančią mūsų respublikos vaikų pradinį psichologinį pasirengimą darbui, ir, iš dalies, atskleidžia kai kuriuos darbinių interesų ir polinkių formavimo psichologinius ypatumus. Nagrinėjant vyraujančius interesus, aptikti du mokinių tipai: 1) vaikai su aiškiai išreikštais interesais įvairioms protinio darbo rūšims ir 2) vaikai su interesais įvairioms fizinio darbo rūšims. Pirmam tipui priskirtina didžioji tirtų vaikų dalis. Pokalbiai parodė, kad tik 28% ketvirtokų sistemingai atlieka darbinius pavedimus šeimoje. Likusi dalis arba iš viso neturi jokių darbinių įpareigojimų (išskyrus mokymosi užduotis), arba atlieka atsitiktinai liepus suaugusiems. Būdinga, kad vaikai, nemokomi šeimoje naudingo darbo, pasižymi ir žemesniu pažangumu mokykloje. Ketvirtų klasių mokiniai nepakankamai supranta ir vertina suaugusiųjų darbo reikšmę. 67% vaikų, dalyvavusių pokalbiuose, nurodydavo, kad suaugę dirba tik dėl savo asmeninių interesų, tenkinant šeimos poreikius. Nepakankamai išvystyti vaikų interesai ir polinkiai fiziniam darbui, konkrečioms darbinėms profesijoms rodo konkrečius darbinio ugdymo trūkumus šeimoje ir mokykloje. Kartu su nustatytais psichologiniais ypatumais autorius pateikia ir konkrečias pedagogines rekomendacijas tėvams ir pradinių klasių mokytojams, siekiant pagerinti psichologinį būsimų komunizmo statytojų pasirengimą darbui.

PDF