T. 9 Nr. 2 (1968): Pedagogika ir psichologija

T. 9 Nr. 2 (1968)

Psichologija
Pedagogika ir psichologija
Publikuota 1968-09-17

Straipsniai

A. Gučas
Apie genetinį požiūrį į suvokimo tyrimą
Santraukos peržiūros 127 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 210
5-9
PDF
E. Rimkutė
Apie akies taktiką regimojo ieškojimo procese
Santraukos peržiūros 161 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 203
11-18
PDF
A. Gučas | A. Penkauskas
Apie regimosios informacijos priėmimo efektyvumą, esant skirtingam signalų išdėstymo tankumui
Santraukos peržiūros 140 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 211
19-25
PDF
S. Paužaitė
Reakcijų tyrimo problemos ir uždaviniai
Santraukos peržiūros 174 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 228
27-29
PDF
S. Elijošiūtė
Apie visuomeninio bendraujančiųjų ryšio išraišką paskatinimo intonacijoje (eksperimentinis tyrimas)
Santraukos peržiūros 155 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 238
31-43
PDF
V. Nečiūnas
Apie kalbinius sugebėjimus
Santraukos peržiūros 135 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 196
45-51
PDF
M. Garbačiauskienė
Apie abstrahavimo pakopas įsisavinant gramatiką
Santraukos peržiūros 146 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 207
53-56
PDF
L. Steponaitienė
Kai kurie mokėjimų ugdymo ir vaiko protinio vystymo mokymo procese klausimai
Santraukos peržiūros 148 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 269
57-65
PDF
G. Gučienė
Vaikų žodinės kūrybos gebėjimų vystymas (liaudies mįslių medžiagos pagrindu)
Santraukos peržiūros 232 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 571
67-81
PDF
B. Stonys
Apie darbo su vaikais planavimo procesoPsichologinius ypatumus
Santraukos peržiūros 175 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 330
83-88
PDF
M. Čiurlienė
Pradinių klasių mokinių kai kurių užsienio kalbos mokymosi motyvų klausimu
Santraukos peržiūros 136 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 316
89-97
PDF
J. Palaima
Veiklos motyvas ir bandymas jį išmatuoti sporte
Santraukos peržiūros 205 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 243
99-104
PDF
A. Šalkauskas
Lietuvos TSR moksleivių praktine veikla bei jų žinios gamtos apsaugos srityje
Santraukos peržiūros 149 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 213
105-116
PDF
L. Jovaiša
Darbo sąvokos vartosenos didaktikoje klausimu
Santraukos peržiūros 130 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 260
117-120
PDF
S. Kregzdė
Apie profesinės orientacijos teorijos ir praktikos vystymąsi Lietuvos TSR
Santraukos peržiūros 159 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 213
121-129
PDF
R. Vėbra
Slaptos mokyklos Lietuvoje antroje XIX a. pusėje
Santraukos peržiūros 393 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 386
131-139
PDF