Tėvų vertybių ir kūdikio prieraišumo prie motinos sąsajų problema
Straipsniai
D. Čekuolienė
Publikuota 1995-12-23
https://doi.org/10.15388/Psichol.1995.13.9037
PDF

Reikšminiai žodžiai

prieraišumas
tėvų vertybės

Kaip cituoti

Čekuolienė D. (1995). Tėvų vertybių ir kūdikio prieraišumo prie motinos sąsajų problema. Psichologija, 13, 19-29. https://doi.org/10.15388/Psichol.1995.13.9037

Santrauka

Daugelyje užsienio šalių bei įvairių kultūrų mokslininkų atliktuose prieraišumo tyrimuose mažai dėmesio buvo skirta tėvų vertybėms kaip prieraišumo formavimosi prielaidai. Kita vertus, psichologų darbuose, orientuotuose tėvų vertybių ir vaikų vystymosi santykio problemas, pirmenybė teikiama vaikų cognityvinės raidos aspektams, mažiau pabrėžiama emocinė ir socialinė raida. Straipsnyje akcentuojami emocinių ryšių kaitos ir socializacijos aspektai. Remiantis apžvelgiama literatūra, keliama ir analizuojama motinos vertybių, kurios laikomos tėvų vertybių dalimi, ryšio su besiformuojančiu kūdikystėje prieraišumo tipu problema. Daroma prielaida, kad tam tikram prieraišumo tipui formuotis ypatingos įtakos turi tai, kaip motina vertina vaiko savarankiškumą.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.