T. 13 (1995): Psichologija

T. 13 (1995)

Psichologija
Publikuota 1995-12-12

Straipsniai

J. Pacevičius
EMOCIJŲ, EMOCIONALUMO IR VEIKLOS RYŠIO PROBLEMA
Santraukos peržiūros 244 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 369
5-18
PDF
D. Čekuolienė
TĖVŲ VERTYBIŲ IR KŪDIKIO PRIERAIŠUMO PRIE MOTINOS SĄSAJŲ PROBLEMA
Santraukos peržiūros 264 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 263
19-29
PDF
M. Dovydaitytė
SKYRYBŲ POVEIKIO VAIKUI PROBLEMA PSICHOLOGUOJE
Santraukos peržiūros 398 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 857
30-45
PDF
V. Navickas
SĄVOKŲ KONVENCIONALUMO TYRIMAS
Santraukos peržiūros 143 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 282
46-55
PDF
V. Martišius
POGENDERFO ILIUZUA SU NELYGIAGRETĖMIS TIESĖMIS
Santraukos peržiūros 154 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 281
56-62
PDF
V. Petrauskas | H. Vaitkevičius | V. Mildažis
MONOKULINIAI POŽYMIAI, NAUDOJAMI REGOS SISTEMOJE, ĮVERTINANT BINOKULINĮ DISPARATIŠKUMĄ
Santraukos peržiūros 277 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 337
63-79
PDF
R. Sargautytė | R. Kočiūnas | R. Krapavickaitė
SERGANČIŲJŲ REUMATINĖMIS LIGOMIS POŽIŪRIO Į SAVO LIGĄ TYRIMAS
Santraukos peržiūros 197 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 478
80-98
PDF
V. Keturakis
SUICIDINIS PROCESAS
Santraukos peržiūros 378 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 607
99-109
PDF
Gintautas Valickas
HERKUS FREDERIKAS SKINERIS (1904-1990)
Santraukos peržiūros 286 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 369
110-112
PDF
B.F. Skinner
AR GALI PSICHOLOGIJA BŪTI MOKSLAS APIE PSICHIKĄ?
Santraukos peržiūros 419 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 420
113-123
PDF